Indicators on Kiinteistökauppa You Should Know

Kirjaamisviranomaisen on poistettava kirjallisen panttikirjan hallintaa koskeva tieto sen haltijaksi merkityn ilmoituksesta.Rekisteröi omistusoikeutesi eli hae lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.7) joku muu kuin oikeuden perustaja on luovutuksen nojalla hakenut lainhuutoa kiinteistöön ennen kuin erityisen oik

read more